Program semináře

Slavnostního zahájení v neděli dne 11. června 2006 se zúčastní doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. a PhDr. Martin Steiner, členové Akademické rady AV ČR.

Neděle 11. června

14:00 - 18:00 Příjezd, registrace
19:45 Zahajovací raut. K tomuto rautu Vás pozval Thomson ISI

Pondělí 12. června

08:00 - 8:45 Snídaně
09:00 - 09:15 Zahájení
09:15 - 12:30 Děláme to dobře? - Měření efektivity
Moderátor Andrew Lass
09:15 - 10:30 Bruce Thompson (USA).
ARL/LibQUAL+ project
 
10:30 - 11:00 Přestávka. Na občerstvení během konference vás zve Sefira.
11:00 - 12:15 Blazej Feret, Marzena Marcinek (Polsko)
Ukazatele výkonnosti: polský projekt
 
12:15 - 12:30 Diskuse
12:15 - 13:15 Oběd
13:30 - 17:00 Děláme to dobře? - Měření efektivity
  Moderátor Ivana Kadlecová
13:45 - 14:30 Vít Richter
  Využití metody benchmarkingu pro měření výkonu a kvality veřejných knihoven
 
14:30 - 15:00 Alojz Androvič
  Programové financovanie knižníc
 
15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:15 Radka Římanová, Linda Skolková
  Jak sledovat využívanost knihovního fondu
 
16:15 - 17:00 Hanuš Hemola
  Výchova divadlem v knihovně?? Proč ne.
 
19:00 Večeře a volný program

Úterý 13. června

08:00 - 8:45 Snídaně
09:00 - 12:45 Děláme to dobře? - Jak víme, co se od nás chce
  Moderátor Martin Svoboda
09:00 - 10:15 Deborah Novotny (UK)
  Měření hodnoty: hodnocení míry
 
10:15 - 10:45 přestávka
10:45 - 12:00 Barclay Ogden (USA)
  Calipr: automatizovaný nástroj pro rozhodování v řízení ochrany
 
12:00 - 13:30 oběd - polední přestávka
13:30 - 17:30 Děláme to dobře? - Jak víme, co se od nás chce
  Moderátor Martin Lhoták
13:30 - 14:30 Daniel Čermák
  Jak konstruovat a vyhodnocovat průzkumy
 
14:30 - 15:00 Jiří Polišenský, Františka Vrbenská
  Knihovny a povodně
 
15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:00 Dana Lošťáková
  Víme, co naši uživatelé potřebují?
 
16:00 - 16:30 Jaroslava Štěrbová
  …aby zrcadlo zrcadlilo… - mechanismus změn v MKP
 
16:30 - 17:00 Prezentace sponzorů
18:30 Večeře - společenský večer. Zvou vás Suweco CZ a Albertina icome Praha

Středa 14. června

08:00 - 8:45 Snídaně
9:00 - 11:00 Workshopy vedené zahraničními přednášejícími
  Moderátor Andrew Lass
 

Vedoucí workshopů:

11:15 - 12:00 Studenti - zprávy z workshopů
12:30 - 13:30 Oběd
14.00 Výlet na hrad Kost. Na výlet vás zve Sefira.
19:00 Večeře

Čtvrtek 15. června

7:30 - 8:45 Snídaně
9:00 - 11:00 Akvárium
  Moderátoři Andrew Lass a Martin Svoboda
11:00 - 12:00 Závěrečné hodnocení a diskuze
12:00 Oběd, odjezd

Naši partneři: Thomson ISI, Albertina icome Praha, Sefira, Cosmotron Bohemia a Suweco CZ zabezpečují účast studentek a společenský program konference.

Generální partner: Fortis